Hos JobBest bruger vi

logo

Hvordan fungerer værktøjerne?

Thomas PPA Analysen består af et spørgeskema med 96 ord, opdelt i 24 rækker. Testpersonen vælger, i hver række, 1 ord der beskriver personen bedst og 1 ord der beskriver personen dårligst.

Er Thomas analysen valid?

Som en af verdens største udbydere af udvælgelses- og udviklingsværktøjer, gennemgår vore værktøjer en løbende validering, national som international, der underbygger kvaliteten.

Er analysen tilstrækkelig?

Thomas analysen er ikke en dybdepsykologisk persontest, men et struktureret interviewværktøj, der præcist og nuanceret reflekterer personens adfærdsmæssige stil i arbejdssituationen.

Viser analysen såvel "gode" som dårlige kvaliteter hos testpersonen?

Nej, grundlæggende giver analysen en forståelse af personens præferencer i arbejdssituationen og hvilke adfærdsmæssige karakteristika personen typisk vil udvise. Der findes ikke god eller dårlig adfærd, men det er også en konstatering, at ikke alle adfærdstyper passer til alle typer jobprofiler!

Kan Thomas systemerne løse HR relaterede problemer?

Thomas PPA forsyner beslutningstageren med objektive og præcise informationer om personens adfærd, således at træfsikkerheden i beslutningen øges. Med mere end 18 forskellige skriftlige rapporter, kan Thomas PPA systemet generere omfattende og nuanceret information, i forhold til en lang række relevante HR problemstillinger.

JobBest Har tilladelse til behandling af personoplysninger med henblik på erhvervsmæssig bistand ved stillingsbesættelse.

logo