Behandling af persondata for JobBest 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

JobBest er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

JobBest ved Søren Pedersen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

JobBest
Seminarievej 1 a
6760 Ribe
Telefon: 51507863
E-mailadresse: hr@jobbest.dk

CVR-nr.: 26581346

Formålet med vores behandling af personoplysninger, er rekruttering til virksomheder i Danmark, Grønland og Norge. Der er således tale om formidling af stillinger.

Hvis du ansøger om et job via JobBest, behandles følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Familieforhold
 • Boligforhold
 • Adresse
 • Telefon, mailadresse
 • Uddannelse
 • Erhvervserfaring (arbejdsområde)
 • Tidligere beskæftigelse
 • Kørekort (hvis nødvendigt for stillingen)
 • Straffeattest (hvis nødvendigt for stillingen)
 • Børneattest (hvis nødvendigt for stillingen)
 • Økonomi (hvis nødvendigt for stillingen)
 • Personprofil analyse
 • Helbredsoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat. De fremsendte oplysninger registrerer vi i Excel. Din ansøgning bliver mailet videre til vores kunde.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysningerne stammer fra ansøgning / CV som ansøger har mailet eller medbragt til samtalen.
 • Dertil kommer yderligere oplysninger fra samtale / interviews
 • Eventuel indhentning af referencer

Behandling af dine oplysninger:

I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan der være andre, der vil modtage dine personoplysninger. Dette vil være.:

 • Vi overfører dine personoplysninger via mail til den konkrete virksomhed, som du har ansøgt til.
 • Offentlige myndigheder i forbindelse med etablering af fleksjob og tilsvarende ordninger
 • Såfremt vi har flere tilsvarende stillinger, vender vi tilbage med ny samtykke erklæring, som giver tilladelse til, at videresende dit CV til en ny kunde.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Kandidater, der ikke ansættes
  • JobBest opbevarer oplysningerne i 6 måneder (hvis ikke andet er aftalt)
 • Kandidater, der ansættes
  • JobBest opbevarer oplysningerne under hele ansættelsesforløbet (dog max. 5 år)
 • Efter ansættelsesforholdet
  • JobBest opbevarer oplysningerne i 1 år

Materiale fremsendt via mail opbevares på server som er kodet.
Fysiske papirer, ansøgninger, uddannelsesbeviser mv. opbevares i aflåste skabe.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er 1. version af JobBest persondatapolitik skrevet d. 1. maj 2018.