Rekruttering fra Udlandet

JOBBEST INTERNATIONAL

REKRUTTERING AF MEDARBEJDERE FRA UDLANDET

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en realitet for mange danske virksomheder i dag, og meget tyder på, at det i fremtiden bliver én af de største udfordringer for dansk erhvervsliv.

Hvis du som arbejdsgiver overvejer at rekruttere arbejdskraft fra udlandet (indstationering), er JobBest International – helt sikkert din nye samarbejdspartner.

Dansk erhvervsliv har gennem længere tid påpeget, at der i fremtiden vil være en mangel på højt kvalificeret arbejdskraft. Ledigheden blandt visse højtuddannede med længere videregående ud¬dannelser er langt højere i dele af Sydeuropa, end den er i Danmark. Som en del af det europæiske fællesskab bør vi udnytte den ressource, der er til¬gængelig inden for EU's grænser. Det er personer, der i forvejen har adgang til det danske arbejds¬marked på grund af arbejdskraftens fri bevægelig¬hed inden for EU. Vi vil hellere sørge for, at de højt kvalificerede personer fra EU, der alligevel har ad¬gang til det danske arbejdsmarked, kommer hertil på en let og fleksibel måde for din virksomhed.

JobBest International kvalitetssikrer den internationale rekruttering med lokalt udførte screeninger samt vores egen tilstedeværelse i Europa. På den måde sikrer vi, at det kun er motiverede og relevante kandidater du møder / ansætter.

Bl.a. ingeniør manglen er kendt, men også mange andre brancher står med præcis samme behov og krav. Derfor rekrutterer vi også faglærte håndværkere til Produktions-virksomheder, Hotel & Restauration og Bygge & anlægsbranchen.

Interessante lande:
Vi har med baggrund i det generelle uddannelsesniveau og erfaring med positiv integration valgt at fokusere på rekruttering fra Spanien, hvor vi har kontor i Madrid.

Det betyder ikke, at vi ikke screener for kandidater fra andre lande. Det kan eksempelvis være fra Østeuropa, men her kræver vi, at kandidaten på forhånd er internationalt erfaren.

Kontakt os

JobBest

  • hr@jobbest.dk
  • +45 5150 7863
  • Ternevej 7, 7680 Thyborøn
  • Seminarievej 1 A, 6760 Ribe

Mange års erfaring indenfor

  • Personaleudvælgelse / rekruttering
  • Udstationeringer
  • Udarbejdelse af personprofil
  • Udarbejdelse af jobprofil og annoncetekst
  • Indrykning af stillingsopslag på nettet eller i trykte medier

Ring og få et uforpligtende tilbud på netop Jeres ønsker!