Fysisk eller psykisk handicap, og brug for ledsagelse?

Ledsagerordningen ifølge sociallovens § 45 eller § 97 er en ordning, hvor borgere mellem 12 og 67 år med fysisk eller psykisk handicap kan søger kommunen - om ledsagelse - i op til 15 timer om måneden til aktiviteter udenfor hjemmet.

Hvis du ikke kan få bevilget timer fra det offentlige - eller har behov for yderligere timer 

Så er JobBest-ledsagelse lige det du mangler.

JobBest er en privat servicevirksomhed, som giver dig mulighed for at tilkøbe ekstra ledsager timer, og du er derfor ikke begrænset af de timer, du f.eks. bliver bevilliget fra kommunen.

JobBests ydelser er:

 • Ledsage til sociale aktiviteter f.eks. sport, gåture, indkøb og cafebesøg. (udgifter til ledsageren ifm. Cafebesøg, afholdes af borgeren. Der laves individuelle aftaler om beløb størrelse)
 • Ledsage til svømning, ridning og andre sportsaktiviteter
 • Understøtte kommunikationen på dine vegne
 • Hjælpe dig køre- og gåklar m. kørepose, udefodtøj og overtøj
 • Være behjælpelig med indkøb, både dagligdags- og mere specielle og personlige indkøb
 • Yde støtte ved forflytning, f. eks. fra kørestol til transportmiddel eller stol
 • Yde støtte ved toiletbesøg, tømme urinpose, bleskift, tømme urinkolbe
 • Hjælpe dig i forbindelse med spisning
 • Skubbe kørestol og støtte ved gang med eller uden hjælpemidler
 • Være dine ”øjne”, f.eks. guide en blind
 • Guide og støtte dig i.f. m. ledsagelsen
 • Enkelte brugere har benyttet ordningen til at tage på f.eks. Ferie eller et højskole / weekendophold.

Du bestemmer helt selv hvortil ledsagelsen skal ske, hvad der skal ske og hvornår det skal ske

Kan jeg selv vælge min ledsager?

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

Din ledsager skal have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap. Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser.

Godkendelse af ledsager:

 • Ledsageren interviewes hos JobBest, som indhenter oplysninger (herunder straffeattest)
 • Ledsageren præsenteres for borger / tilbud for endelig godkendelse – inden opstart.

Din ledsager må ikke:

 • Foretage personløft, jf. Arbejdstilsynets regler
 • Gribe brugeren ved fald
 • Indtage øl, vin eller spiritus under ledsagelse
 • Deltage i nogen former for møder, f.eks. med offentlige myndigheder, rådgivere, sagsbehandlere, advokater, i banker og lign.
 • Underskrive dokumenter for brugeren f.eks. i banker og på posthuse
 • Hæve penge på brugerens hævekort/dankort
 • Ledsage mere end én bruger ad gangen
 • Modtage gaver

Bestilling af ledsager:

Aftale omkring ledsagelse kan træffes af:

 • Borger
 • Pårørende
 • Værge
 • Bosted / tilbud

Besked om ledsagelse mailes til sp@jobbest.dk  eller ringes til kontoret på tlf. 5150 7863 indenfor kontorets åbningstid som er fra kl. 08,00 – 16,00, hvorefter JobBest registrerer ledsagelsen.
(dato, klokkeslæt, varighed, aktivitet)

Interesseret:

Kontakt Søren Pedersen på tlf.: 5150 7863 for et uforpligtende møde – eller mail til sp@jobbest.dk for yderligere informationer, priser m.v.

logo