JobBest – Ledsagelse… har brug for dig, der vil være ledsager for en af vore borgere.

Vi bygger bro mellem borger og ledsager.

Vi tror på,at den bedste hjælpeordning skabes på grundlag af et tillidsfuldt samarbejde mellem alle involverede parter.

Vi sørger for, at borgeren får den personlige ledsagelse og praktiske hjælp, der passer til den enkeltes behov.

Hvad kan/må en ledsager:

 • Ledsage til sociale aktiviteter f.eks. sport, gåture, indkøb og cafebesøg. (udgifter til ledsageren ifm. Cafebesøg, afholdes af borgeren. Der laves individuelle aftaler om beløb størrelse)
 • Understøtte kommunikationen på borgerens vegne
 • Hjælpe borger køre- og gåklar m. kørepose, udefodtøj og overtøj
 • Være behjælpelig med indkøb, både dagligdags- og mere specielle og personlige indkøb
 • Yde støtte ved forflytning, f. eks. fra kørestol til transportmiddel eller stol
 • Yde støtte ved toiletbesøg, tømme urinpose, bleskift, tømme urinkolbe
 • Hjælpe i forbindelse med spisning
 • Skubbe kørestol og støtte ved gang med eller uden hjælpemidler
 • Være borgerens ”øjne”, f.eks. guide en blind
 • Guide og støtte i.f. m. ledsagelsen
 • Enkelte brugere har benyttet ordningen til at tage på f.eks. Ferie eller et højskole / weekendophold

Ledsager må ikke:

 • Foretage personløft, jf. Arbejdstilsynets regler
 • Gribe brugeren ved fald
 • Indtage øl, vin eller spiritus under ledsagelse
 • Deltage i nogen former for møder, f.eks. med offentlige myndigheder, rådgivere, sagsbehandlere, advokater, i banker og lign.
 • Underskrive dokumenter for brugeren f.eks. i banker og på posthuse
 • Hæve penge på brugerens hævekort/dankort
 • Ledsage mere end én bruger ad gangen
 • Modtage gaver.

Ledsageren kan stille bil til rådighed, hvor der afregnes efter statens takster. Ellers benyttes offentlige transportmidler (Flextrafik).

Vore forventninger til dig – som vores nye ledsager:

Ledsageren er vores ambassadør udadtil, derfor forventer vi, at:

 • Du har empati og forståelse for borgeren
 • Du er mødestabil
 • Du er ærlig og loyal
 • Du er motiveret

Det er ledsageren, der sikrer, at borgeren modtager den helt rette omsorgsfulde og trygge hjælp, der er behov for.

Derfor er det vigtigt for os, at vi altid matcher borgeren med den ledsager, der har de rette menneskelige kompetencer, og hvor kemien er rigtig.

Jobbet som ledsager kan variere i timeantal – men er typisk 2 – 4 timer ugentligt.

Vi skal bruge:

 • Skattekort
 • Lønkonto
 • Straffeattest
 • (Børneattest)

Hvad får ledsageren:

Tilknytningsaftale med JobBest

Retningslinjer omkring;

 • Forsikringsforhold
 • Tavshedspligt
 • Magtanvendelse
 • Arbejdsskader
 • Regler omkring ledsagelse på rejser